Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD

Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD by NHK WORLD RADIO JAPAN

NHK WORLD RADIO JAPAN

NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. nhk.jp/lesson

ラジオ曲: NHK R1

カテゴリー: 教育

最後のエピソードを聴く:

Xin thày nói lại một lần nữa ạ!

前のエピソード

 • 69 - Bài 8 
  Tue, 23 May 2017 - 0h
 • 68 - Bài 9 
  Tue, 30 May 2017 - 0h
 • 67 - Bài 10 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 66 - Bài 11 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 65 - Bài 12 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
どのくらいのエピソード

その他の日本の教育ポッドキャスト

その他の国際的な教育ポッドキャスト

その他のNHK R1ポッドキャスト

ポッドキャストのジャンルを選択