มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน by NHK WORLD RADIO JAPAN

NHK WORLD RADIO JAPAN

นี่คือบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ นำเสนอผ่าน podcast ฟรีโดย NHK ซึ่งเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น ท่านสามารถเริ่มเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานได้โดยง่ายผ่านการฟังเรื่องราวของแอนนา ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว nhk.jp/lesson

ラジオ曲: NHK R1

カテゴリー: 教育

最後のエピソードを聴く:

ขออีกครั้งค่ะ

前のエピソード

 • 69 - บทเรียนที่ 8 
  Tue, 23 May 2017 - 0h
 • 68 - บทเรียนที่ 9 
  Tue, 30 May 2017 - 0h
 • 67 - บทเรียนที่ 10 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 66 - บทเรียนที่ 11 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 65 - บทเรียนที่ 12 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
どのくらいのエピソード

その他の日本の教育ポッドキャスト

その他の国際的な教育ポッドキャスト

その他のNHK R1ポッドキャスト

ポッドキャストのジャンルを選択