مکالمه ساده زبان ژاپنی - ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن

مکالمه ساده زبان ژاپنی - ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن by NHK WORLD RADIO JAPAN

NHK WORLD RADIO JAPAN

«ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. nhk.jp/lesson

ラジオ曲: NHK R1

カテゴリー: 教育

最後のエピソードを聴く:

یک بار دیگر خواهش می کنم.

前のエピソード

 • 60 - درس 8 
  Tue, 23 May 2017 - 0h
 • 59 - درس 9 
  Tue, 30 May 2017 - 0h
 • 58 - درس 10 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 57 - درس 11 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
 • 56 - درس 12 
  Tue, 30 Nov 1999 - 0h
どのくらいのエピソード

その他の日本の教育ポッドキャスト

その他の国際的な教育ポッドキャスト

その他のNHK R1ポッドキャスト

ポッドキャストのジャンルを選択