หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

カテゴリー: 教育

最後のエピソードを聴く:

前のエピソード

 • 1994 - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 7 ธันวาคม 2565 
  Tue, 28 Mar 2023 - 0h
 • 1993 - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 ธันวาคม 2565 
  Mon, 27 Mar 2023 - 0h
 • 1992 - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ตุลาคม 2565 
  Mon, 27 Mar 2023 - 0h
 • 1991 - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 กันยายน 2565 
  Sun, 26 Mar 2023 - 0h
 • 1990 - กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 มีนาคม 2566 
  Tue, 21 Mar 2023 - 0h
どのくらいのエピソード

その他の日本の教育ポッドキャスト

その他の国際的な教育ポッドキャスト

ポッドキャストのジャンルを選択